polityka prywatności

i wykorzystywania plików cookies

Niniejszy dokument został stworzony i przyjęty przez Tacit Development Polska JS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa („Tacit Development Polska JS”) z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 4, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000457787, numer telefonu 22213 50 00.w celu:
 • a)przestawienia informacji nt. stosowanych przez Spółkę zasad ochrony prywatności użytkowników korzystających ze strony internetowej www.tacit.com.pl(„Strona”)
 • b)udzielenia użytkownikom Strony informacji dot. wykorzystywania plików cookies.

Dane osobowe

prywatność

Tacit Development Polska JS zapewnia ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, w Ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także Ustawie z dnia 17 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne.Tacit Development Polska JS stosuje zasady ostrożności związane z zachowaniem prywatności w związku z prowadzeniem Strony i ochroną ich danych osobowych, w tym dba o bezpieczeństwo tych danych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych. W szczególności, zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Tacit Development Polska JS sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.

dane osobowe

Dane osobowe są wykorzystywane przez Tacit Development Polska JS wyłącznie w celu dokonania rezerwacji i nie będą wykorzystywane do innych celów. Tacit Development Polska JS jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

uprawnienia osób, których dane dotyczą

Tacit Development Polska JS zapewnia użytkownikom Strony realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.W zakresie określonym przez prawo, dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Korzystanie ze strony

Korzystanie ze Strony jest możliwe również za pośrednictwem mediów społecznościowych np. Facebooka, Google+,jednakże Tacit Development Polska JS zastrzega, że nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności zaprowadzoną przez te podmioty politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies. Przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez te podmioty Użytkownicy Strony winni zapoznać się ich z polityką prywatności i zasadami wykorzystywania przez te podmioty z plików cookies.

PLiki Cookies

Pliki cookies

Tacit Development Polska JS nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Tacit Development Polska JS korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. piliki „cookies”).

Określenie pliki „cookies”należy rozumieć, jako informacje zapisywane przez serwery Tacit Development Polska JS na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Zbieranie i wykorzystywanie informacji ograniczone jest do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W szczególności w procesie zbierania danych osobowych wyróżniane są te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą.

Zainstalowane pliki „cookies”nie powodują zmian w konfiguracji urządzenia końcowego.

cele tworzenia plików cookies i ich rodzaje

Tacit Development Polska JS umieszcza pliki cookies na urządzeniach końcowych użytkowania podczas użytkowania Strony w celu:
 1. dostosowania zawartości Strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych usług; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić treść, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
 3. tworzenia statystyk oglądalności Strony
Spółka stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików „cookies”lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Spółka stosuje następujące rodzaje plików cookies:
 1. służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
 2. umożliwiające przygotowywanie statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu Strony do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony
 3. umożliwiające zapamiętanie wybranych ustawień i personalizację interfejsu w zakresie wybranego języka lub wyglądu strony, itp.
 4. umożliwiające dostarczanie treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań użytkowników.

Zarządzanie plikami cookies

 1. Użytkownicy Strony mogą dokonać w dowolnym momencie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest m.in. pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/, http://jakwylaczyccookie.pl/,  http://ciasteczka.zjekoza.pl/howto.html.

© 2020 Tacit Investment | Polityka prywatności | Ochrona danych osobowych