pfr

polski fundusz rozwoju

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego
„Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”
udzieloną przez PFR S.A.

© 2020 Tacit Investment | Polityka prywatności | Ochrona danych osobowych