regulamin

Administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest spółka Tacit Development Polska JS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej jako: „Tacit Development Polska JS”), z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Twarda 4, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000457787.

Podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej, do której należy Tacit Development Polska JS są m.in.: .: Cosmopolitan, Park Lane, Lartis sp. z o.o. Spółki współpracują z Tacit Development Polska JS przy budowie i administracji obiektami tworzonymi przez Tacit.

Podanie danych jest dobrowolne. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez spółkę Tacit Development Polska JS z siedzibą w Warszawie oraz ich poprawiania, uzupełniania i uaktualnienia.

Udostępniane przez Panią/ Pana dane osobowe gromadzone są w celach marketingowych i informacyjnych.

Posiada Pani/Pan w każdym momencie możliwość rezygnacji z otrzymywania informacji dystrybuowanych przez Tacit Development Polska JS oraz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Tacit Development Polska JS wysyłając e-mail naadresrezygnuje@tacit.com.pllub rezygnację w formie pisemnej pod adres: Tacit Development Polska JS sp.z o.o.sp.k., ul. Twarda 4, 00-105 Warszawa.

Dostęp do bazy danych adresowych mają tylko uprawnieni pracownicy firmy Tacit Development Polska JS oraz pracownicy podmiotów powiązanych kapitałowo ze spółką TacitDevelopment Polska JS. Jednocześnie mając na uwadze Państwa dobro, zobowiązujemy się do nie udostępniania oraz nie odsprzedawania firmom i osobom trzecim danych osobowych pozostających pod naszą kontrolą.

© 2020 Tacit Investment | Polityka prywatności | Ochrona danych osobowych