ochrona danych osobowych

Administratorem danych jest spółka Tacit Development Polska JS spółka z ograniczonąodpowiedzialnościąspółka komandytowa („Tacit Development Polska JS”) z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 4, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000457787, numer telefonu 22213 50 00.

Udostępniane przez Panią/ Pana dane osobowe gromadzone są w celach marketingowych i informacyjnychoraz przesyłania informacji handlowych. Podanie danych jest dobrowolne, odbywa się na podstawie udzielonej zgody. Nieudostępnienie danych uniemożliwia otrzymywanieinformacji dystrybuowanych przez Tacit Development Polska JS oraz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Tacit Development Polska JS, bądź kierowanie zapytań za pośrednictwem strony internetowej.

Posiada Pani/Pan w każdym momencie możliwość rezygnacji z otrzymywania informacji dystrybuowanych przez Tacit Development Polska JS oraz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Tacit Development Polska JS wysyłając e-mail na adres rezygnuje@tacit.com.pl lub rezygnację w formie pisemnej pod adres: Tacit Development Polska JS sp. z o.o. sp.k., ul. Twarda 4, 00-105 Warszawa.

Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody lub przez dłuższy okres czasu, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

Dostęp do bazy danych adresowych mają tylko uprawnieni pracownicy firmy Tacit Development Polska JS oraz pracownicy podmiotów powiązanych kapitałowo ze spółką Tacit Development Polska JS. Jednocześnie mając na uwadze Państwa dobro, zobowiązujemy siędo nieudostępniania oraz nieodsprzedawania firmom i osobom trzecim,danych osobowych pozostających pod nasząkontrolą. Informujemy, że dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich żądania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz organom powołanym do kontroli przestrzegania prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

© 2020 Tacit Investment | Polityka prywatności | Ochrona danych osobowych